JTextArea trong Java Swing

Sau khi đã tìm hiểu loạt bài quản lý bố cục (layout manager) trong Java Swing, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các đối tượng trong Java Swing mà cụ thể ở đây là JTextArea trong Java Swing.

1. Khái niệm JTextArea trong Java Swing.

Lớp (class) JTextArea trong Java Swing kế thừa lớp JTextComponent là một vùng hiển thị văn bản nhiều dòng, cho phép người dùng thao tác và chỉnh sửa.

2. Khai báo class JTextArea trong Java Swing.

3. Hàm dựng (constructor) của lớp (class) JTextArea trong Java Swing.

ConstructorMô tả
JTextArea()Tạo ra một JTextArea với văn bản (text) hiển thị là rỗng.

JTextArea(String text)

Tạo ra một JTextArea với văn bản (text) được chỉ định.

JTextArea(int row, int column)

 Tạo ra một JTextArea với hàng và cột được chỉ định.

JTextArea(String text, int row, int column)

Tạo ra một JTextArea văn bản (text) hiển thị theo hàng và cột được chỉ định.

4. Các phương thức của lớp (class) JTextArea trong Java Swing.

STTTên phương thức
1void setRows(int rows)
Thiết lập số lượng hàng được chỉ định trong JTextArea.

2

void setColumns(int cols)
Thiết lập số lượng cột được chỉ định trong JTextArea.

3

void setFont(Font f)
Thiết lập font được chỉ định trong JTextArea.

4

void insert(String s, int position)
Chèn văn bản vào vị trí được chỉ định trong JTextArea.

5

void append(String s)
Nối văn bản được chỉ định trong JTextArea.

5. Ví dụ sử dụng JTextArea trong Java Swing.

kết quả thu được khi khởi chạy ứng dụng.

Dưới đây là source code bài viết các bạn download về xem cho tiện.

JTextArea trong Java Swing

 

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn những phần cơ bản nhất về JTextArea trong Java Swing. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm một số đối tượng khác tại chuyên mục Java Swing nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...