[JFreeChart] – Sử dụng biểu đồ Thermometer Chart

JFreeChart là một thư viện biểu đồ Java được cung cấp hoàn toàn miễn phí giúp cho các nhà phát triển dễ dàng tạo ra nhiều loại biểu đồ khác nhau từ biểu đồ tròn, biểu đồ thanh, biểu đồ đường, biểu đồ 3D… Với bài viết này bạn sẽ biết cách sử dụng biểu đồ Thermometer Chart trong JFreeChart.

Để tìm hiểu sử dụng biểu đồ Thermometer Chart trong JFreeChart thì chúng ta sẽ cùng xem bảng biểu đồ dưới đây và sau đó vẽ lại biểu đồ này thông qua sử dụng biểu đồ Thermometer Chart trong JFreeChart.

Đầu tiên, bạn tạo phương thức createChart() trả vềđối tượng JFreeChart

Tiếp theo, tạo phương thức createDataset() trả về  đối tượng ThermometerPlot và bạn truyền giá trị đo.

Cuối cùng, bạn chạy hàm main sử dụng biểu đồ Thermometer Chart trong JFreeChart:

Toàn bộ mã nguồn sử dụng biểu đồ Thermometer Chart trong JFreeChart như sau:

Kết quả sau khi chạy chương trình trên như sau:

kenhlaptrinh-jfreechart-su-dung-bieu-do-thermometer-chart

Lời kết: Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng biểu đồ Thermometer Chart trong JFreeChart, hẹn gặp các bạn trong các bài tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn về biểu đồ JFreeChart.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...