[JFreeChart] – Sử dụng biểu đồ Line Chart

JFreeChart là một thư viện biểu đồ Java được cung cấp hoàn toàn miễn phí giúp cho các nhà phát triển dễ dàng tạo ra nhiều loại biểu đồ khác nhau từ biểu đồ tròn, biểu đồ thanh, biểu đồ đường, biểu đồ 3D… Với bài viết này bạn sẽ biết cách sử dụng biểu đồ Line Chart trong JFreeChart.

Để tìm hiểu sử dụng biểu đồ Line Chart trong JFreeChart thì chúng ta sẽ cùng xem bảng biểu đồ dân số Việt Nam dưới đây và sau đó vẽ lại biểu đồ này thông qua sử dụng biểu đồ Line Chart trong JFreeChart.

NămTốc độ tăng trưởng
20105.37
20116.78
20125.89
20135.03
20148.92
20153.66
20167.74

Biểu đồ tăng tưởng kinh tế của Việt Nam từ năm 2010 đến 2016

Đầu tiên, bạn tạo phương thức createDataset() để lưu dữ liệu ở bảng biểu đồ tăng tưởng kinh tế của Việt Nam từ năm 2010 đến 2016 vào trong đối tượng  DefaultCategoryDataset

Tiếp theo, bạn tạo phương thức createLineChart() để tạo JFreeChart

Cuối cùng, viết hàm main để chạy chương trình:

Bạn có thể xem toàn bộ đoạn mã cho ví dụ sử dụng biểu đồ Line Chart trong JFreeChart như sau:

Kết quả sau khi chạy đoạn chương trình trên:

kenhlaptrinh-jfreechart-su-dung-bieu-do-line-chart

Lời kết: Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng biểu đồ Line Chart trong JFreeChart, hẹn gặp các bạn trong các bài tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn về biểu đồ JFreeChart.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...