[Java IO] Bài 13: Đọc File Nhị Phân Trong Java

Tiếp theo bài ghi file nhị phân trong Java bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc file nhị phân trong Java, mà cụ thể ở đây là mình sẽ đọc danh sách sinh viên từ file nhị phân mà mình đã ghi ở bài trước.

Đặt vấn đề :

Để đọc file nhị phân mình cần biết những gì?

Giải quyết vấn đề đọc file nhị phân trong Java:

Giải quyết vấn đề này rất đơn giản bạn chỉ cần biết ở bài trước mình dùng stream nào ghi thì chỉ cần dùng stream tương ứng mà đọc ra. Sau đây là phương thức load sinh viên từ file nhị phân và stream được dùng ở đây là DataInputStream. Sau đây là đoạn code mô tả chi tiết cách đọc file nhị phân.

Diễn giải cách đọc file nhị phân trong Java:

Dựa vào đường dẫn mở tream tới file nhị phân, ghi số lượng sinh viên trong danh sách.

Có được số lượng sinh viên thì duyệt danh sách sinh viên và đọc ra những thuộc tính tương ứng lúc ghi, lúc này có được danh sách môn học của từng sinh viên thì duyệt tiếp danh sách một học. Tạo ra một danh sách sinh viên để thêm những sinh viên đã đọc ra từ file nhị phân. Sau đó cho vòng lập và duyệt sach sách sinh viên đã đọc được và gọi phương thức toString() trong class SinhVien để in ra từng thuộc tính tương ứng.

Kết quả khi đọc file nhị phân bằng Java:

Danh sách sinh viên có đầy đủ những thuộc tính như ban đầu mình tạo ra để ghi vào file nhị phân.

Như vậy là chúng ta đã đọc thành công file nhi phân trong Java. Các bạn có thể làm thêm yêu cầu đối  với bài sinh viên này là tính điểm trung bình cho từng sinh viên khi mà load danh sách sinh viên từ file nhị phân. Có vấn đề gì thì các bạn cứ trao đổi ở phần bình luận, hoặc gửi mail cho mình.

Download source code bài viết bên dưới.

Download link Vipshare

Download link Mshare

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...