[Java IO] Bài 11: Unpacking File Trong Java

Trong bài trước mình đã hướng dẫn packing file trong Java bài hôm nay mình hướng dẫn cách unpack file để tạo ra những file con và thư mục tương ứng trước khi chưa pack file.

Đặt vấn đề làm sao để unpacking file trong Java:

Với một file đã pack thì làm sao để unpack ra những file và thư mục tương ứng như lúc ban đầu?

Giải quyết vấn đề unpacking file trong Java:

Để unpack được một file gộp từ nhiều file thì mình cần biết được cấu trúc khi pack file. Mình nhắc lại cấu trúc khi pack file là mình ghi đường dẫn của file và ghi độ dài của file đó. Bây giờ mình chỉ việc làm ngược lại là đọc ra đường dẫn của file, dung lượng của file thì mình có thể thực hiện unpack file.

Sau đây là ví dụ mô ta chi chiết unpacking file trong Java.

Diễn giải phương thức unpacking file trong Java:

Đường dẫn chỉ đến file cần unpack và mở luồng đến file dựa vào đường dẫn.

Đọc đường dẫn của file. tao  ra file dựa vào đường dẫn vừa đọc được, đọc tiếp dung lượng của file. Ở đây mình muốn các bạn lưu ý một điều là khi mình ghi bằng pương thức nào thì khi mình đọc phải bằng phương thức tương ứng ví dụ lúc đầu mình ghi là writeUTF(),writeLong() thì ở đây khi mình đọc là readUTF(),readLong().

Kiểm tra nếu thư mục rỗng thì tạo ra thư mục nếu thư mục không tồn tại thì tạo ra thư mục cùng với nhưng thư mục cha của nó.

Mở luồng ghi file khi ghi bằng dung lượng của file tương ứng thì dừng.

Kết quả :

Tạo ra thư mục có tên và cấu trúc giống như lúc ban đầu khi chưa pack file.

Download source code bài viết bên dưới.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

  (Tác giả: Công Minh)

4 thoughts on “[Java IO] Bài 11: Unpacking File Trong Java

    1. Chào bạn,

      Dùng continue cũng được không ảnh hưởng.
      Do mình viết và đã test là không bị break, còn trường hợp của bạn bị break mình không rõ.

Bình luận

Loading...