[Java IO] Bài 10: Packing File Trong Java

Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách gộp nhiều file thành một file, trong bày lần này mình chỉ hường dẩn là làm sao để gộp nhiều file thành một file và cách đọc file đã pack, unpack ra các file con, chứ chưa kể đến pack để giảm dung lượng.

Đặt vấn đề làm sao để packing file trong Java:

Làm sao để gộp nhiều file hoặc một thư mục chứ nhiều file thành một file?

Giải quyết vấn đề packing file trong Java:

Để gộp nhiều file hoặc một thư mục chứ nhiều file thành một file, mình cần quy định cấu trúc để gộp file. Để khi unpack file mình dựa theo cấu trúc đó mà unpack ra các file tương ứng. Ở đây mình sẽ quy định cấu trúc là ghi đường dẫn chỉ đến file hoặc thư mục và ghi dung lượng của file và thư mục.

Sau đây là ví dụ mô tả packing file trong Java.

Diễn giải phương thức packing file trong Java:

Với phương thức packfile thì đầu tiên là xác định đường dẫn, ghi đường dẫn chỉ đến file và ghi dung lượng của file sau đó mở luồng đọc file và ghi file tương ứng.

Tương tự phương thức packDir thì đầu tiên mình cũng xác định đường dẫn chỉ đến thư mục. Sau đó kiểm tra nếu thư mục rỗng thì ghi tên thư mục và dung lương của thư mục. Ngược lại nếu không rỗng thì duyệt danh sách và kiểm tra nếu là file thì gọi lại phương thức packFile, nếu là thư mục thì gọi lại phương thức packDir.

Và bây giờ cuối cùng là phương thức pack nhận vô đường dẫn chỉ đến file nguồn và file đích, nếu bạn nào đọc không hiểu file nguồn và file đích các bạn có thể tham khảo bài copy file trong Java. Xác định đường dẫn chỉ đến file hoặc thư mục và gọi lại hai phương thức trên.

Kết quả packing file:

Với đường dẫn nhận vào nếu nó là file thì pack thành một file nếu là thư mục chứa danh sách thư mục chứa file thì mình vẫn pack thành một file. Sau khi mình đã pack được file thì bây giờ vấn đề đặt ra là làm sao để unpack file vừa pack được? Để trả lời cho câu hỏi đó mình sẽ trình bày cách unpacking file trong Java.

Download source code bài viết bên dưới.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

 (Tác giả: Công Minh)

6 thoughts on “[Java IO] Bài 10: Packing File Trong Java

  1. Admin làm ơn viết giùm phương thức test luôn đi , sao mình viết nó chạy lỗi runtime thế này ??????

Bình luận

Loading...