INNER JOIN trong SQL

INNER JOIN trong SQL sẽ tạo một bảng kết quả mới bằng việc kết hợp các giá trị cột giữa hai bảng dựa trên key-join. INNER JOIN trong SQL sẽ so sánh mỗi hàng trong bảng 1 và mỗi hàng trong bảng 2 để tìm ra những cặp thỏa key-join. Khi key-join trong INNER JOIN được thỏa mãn thì giá trị dòng sẽ kết hợp lại với nhau thành một hàng kết quả.

Cú pháp

INNER JOIN trong SQL được viết cơ bản như sau :

Ví dụ

Ta có bảng nhân viên như sau :

kenhlaptrinh-inner-join-trong-sql-h1

và bảng lương như sau :

kenhlaptrinh-inner-join-trong-sql-h2

sau đó ta join hai bảng lại với nhau bằng cú pháp :

đây là kết quả:

kenhlaptrinh-inner-join-trong-sql-h3

tác giả: Hoàng Đế

Bình luận

Loading...