[Bài 03] Hướng đối tượng (OOP) trong Java

Trong nội dung bài viết này chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hướng đối tượng (OOP) trong Java, OPP (Object Oriented Programming) là mô hình để thiết kế một chương trình sử dụng các lớp (class) và các đối tượng (object). Để hiểu rõ hơn thì hãy đọc ngay nội dung bài viết hướng đối tượng (OOP) trong Java dưới đây.

Tính chất lập trình hướng đối tượng (OPP) trong Java:

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OPP) và ngôn ngữ lập trình Java có một số đặc tính của lập trình hướng đối tượng như sau:

kenhlaptrinh-huong-doi-tuong-oop-trong-java

Tính kế thừa (Inheritance): Khi một lớp hay đối tượng kế thừa tất cả thuộc tính và phương thức từ một lớp hoặc đối tượng khác được gọi là kế thừa.

Tính đa hình (Polymorphism): Trong từng trường hợp, hoàn cảnh khác nhau thì đối tượng có hình thái khác nhau tuỳ thuộc vào từng ngữ cảnh.

Tính đóng gói (Encapsulation): Đây được hiểu là ẩn giấu thuộc tính và phương thức của đối tượng, nó không cho phép truy cập trực tiếp đến dữ liệu mà phải thông qua các phương thức được đối tượng cung cấp để truy cập đến dữ liệu của chính nó.

Tính trừu tượng (Abstraction): Không dùng để tạo ra đối tượng mà chỉ dùng làm cơ sở cho lớp khác kế thừa

Khái niệm đối tượng (object) và lớp (class) lập trình hướng đối tượng trong Java:

Đối tượng (object): Bất kỳ một thực thể nào mà chỉ cần có trạng thái (state)hành vi (behavior) thì được xem như là một đối tượng.

Lớp (class): là khuôn mẫu (template) để tạo ra đối tượng bao gồm các thuộc tính (field/propety) và phương thức (method).

Lời kết: Như vậy, trong nội dung bài viết hướng đối tượng (OOP) trong Java thì bạn sẽ nắm được những tính chất cơ bản của lập trình hướng đối tượng trong Java, hiểu được đối tượng (object) và lớp (class) là gì. Vậy trong những bài tiếp theo trong chuyên mục Java cơ bảnchuyên mục Java nâng cao chúng ta sẽ đi tìm hiểu những điều còn lại chẳng hạn khai báo biến trong Java, kiểu dữ liệu trong Java…

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...