Hướng dẫn thiết lập biến môi trường cho MySQL

Mục đích bài hướng dẫn thiết lập biến môi trường cho MySQL là khi bạn thực thi bằng câu lệnh command line để truy cập vào MySQL bạn không cần phải di chuyển vào thư mục MySQL.

Để thiết lập biến môi trường cho MySQL trước tiên chúng ta tìm hiểu khái niệm về biến môi trường hay còn gọi là PATH.

1. Khái niệm về biến môi trường PATH

Biến môi trường hay còn gọi là PATH (Environment variable) chứa danh sách các thư mục mà chương trình hệ thống sẽ tìm kiếm cho file thực thi tương ứng với lệnh được đưa ra bởi người dùng.

Trong window thì có thể chia ra nhiều người dùng và mỗi một người dùng sở hữu một biến môi trường PATH khác nhau. Vì vậy cùng một câu lệnh command line mà hai người dùng thực thi có thể sẽ cho ra kết quả khác nhau.

Trước khi thiết lập biến môi trường PATH cho MySQL thì mình thực thi câu lệnh command line để truy cập MySQL và kết quả như hình bên dưới. Sau khi thực hiện xong bước thiết lập biến môi trường cho MySQL thì mình sẽ thực thi lại câu lệnh này các bạn sẽ thấy kết quả khác nhau.

kenhlaptrinh-net-huong-dan-thiet-lap-bien-moi-truong-cho-mysql-1

Để thiết lập biến môi trường cho MySQL các bạn thực hiện tuần tự theo các bước dưới đây:

Bước 1Control Panel > System and Security > System > Advanced system settings

kenhlaptrinh-net-huong-dan-thiet-lap-bien-moi-truong-cho-mysql-5

Bước 2: Advanced system settings > Environment variables > Path > Edit

kenhlaptrinh-net-huong-dan-thiet-lap-bien-moi-truong-cho-mysql-3

Bước 3: Nhấn vào nút edit và điền đường dẫn tới thư mục bin trong MySQL

kenhlaptrinh-net-huong-dan-thiet-lap-bien-moi-truong-cho-mysql-4

Kết quả khi thiết lập biến môi trường cho MySQL có thể như sau:

kenhlaptrinh-net-huong-dan-thiet-lap-bien-moi-truong-cho-mysql-2

Sau khi đã thiết lập biến môi trường cho MySQL thì bây giờ khi truy cập hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL đã lượt bớt được một bước, giúp truy cập MySQL nhanh hơn.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...