Hướng dẫn sử dụng Visual SVN Server

Ở bài trước đó mình đã hướng dẫn các bạn về phần cài đặt Visual SVN Server để làm kho lưu trữ tài nguyên, còn bài này thì chúng ta lại tiếp tục nói đến hướng dẫn sử dụng Visual SVN Server để tạo, quản lý.. .

Hướng dẫn sử dụng Visual SVN Server:

1. Quản lý tài khoản người dùng trong Visual SVN Server:

Bước 1: Bạn mở ứng dụng VisualSVN Server Manager

kenhlaptrinh-huong-dan-su-dung-visual-svn-server-1

Bước 2: Chuột phải vào Users và chọn tạo mới tài khoản, thông tin tài khoản bạn cần điền gồm tên đăng nhập (User name) và mật khẩu (Password), sau đó nhấn OK để hoàn tất quá trình tạo tài khoản người dùng trong Visual SVN Server.

kenhlaptrinh-huong-dan-su-dung-visual-svn-server-2

Bước 3: Sau khi tạo tài khoản xong bạn có thể tạo nhóm bằng cách phải chuột trong Groups, sau khi tạo xong bạn hãy thêm thành viên vào nhóm.

kenhlaptrinh-huong-dan-su-dung-visual-svn-server-3

2. Quản lý Repository (kho lưu trữ) trong Visual SVN Server:

Sau khi bạn đã tạo xong tài khoản thì bây giờ việc cần làm là tạo Repository (kho lưu trữ) trong Visual SVN Server để các thành viên trong nhóm cùng sử dụng.

Bước 1: Chuột phải vào Repository và chọn Creat new Repository… để nhằm tạo mới một Repository (kho lưu trữ) cho dự án sắp tới.

kenhlaptrinh-huong-dan-su-dung-visual-svn-server-4

Ở màn hình tiếp theo bạn chỉ cần nhấn Next để qua bước kế tiếp

kenhlaptrinh-huong-dan-su-dung-visual-svn-server-5

Bước 2: Bây giờ bạn cần đặt tên vào trường Repository Name, chẳng hạn mình đặt  kenhlaptrinh 

kenhlaptrinh-huong-dan-su-dung-visual-svn-server-6

Nếu như bạn muốn tạo các thư mục trunk, tags, branches thì chọn vào tùy chọn Single-project repository (with the top-level ‘trunk’…

kenhlaptrinh-huong-dan-su-dung-visual-svn-server-7

Bước 3: Bây giờ bạn có thể thêm tài khoản có quyền truy cập đến repository vừa tạo là kenhlaptrinh

kenhlaptrinh-huong-dan-su-dung-visual-svn-server-8

Với cách mình vừa trình bày là bạn đã tạo thành công Repository trong Visual SVN Server, bây giờ bạn hãy sử dụng Tortoise SVN để checkout về máy tính của các thành viên trong dự án.

Như bây giờ mình muốn checkoutdữ liệu về thì nhập vào trường URL of repository đường dẫn mà bạn đã tạo

kenhlaptrinh-huong-dan-su-dung-visual-svn-server-10

Sau đó bạn đăng nhập với tài khoản và mật khẩu đã tạo trước đó thì mới có thể lấy được dữ liệu.

kenhlaptrinh-huong-dan-su-dung-visual-svn-server-11

Lời kết: Như vậy sử dụng Visual SVN Server để quản lý tài khoản, quản lý repository không hề khó. Nếu bạn đang xây dựng dự án với một nhóm thì hãy nên sử dụng Visual SVN Server và sử dụng Tortoise SVN để giúp quản lý tốt hơn mã nguồn nhằm giảm thời gian lập trình, đồng bộ dữ liệu…

(Tác giả: Tùng Dương)

One thought on “Hướng dẫn sử dụng Visual SVN Server

Bình luận

Loading...