Hướng dẫn sử dụng RecyclerView trong Android

RecyclerView là phiên bản nâng cao và linh hoạt hơn so với ListView, RecyclerView giúp đơn giản hóa việc hiển thị và xử lý các dữ liệu. Hãy cùng bắt đầu tìm hiểu về RecyclerView thông qua bài viết hướng dẫn sử dụng RecyclerView trong Android.

Hướng dẫn sử dụng RecyclerView trong Android

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần thêm RecyclerView vào trong tập tin build.gradle (Module: app)

Bước 2: Để sử dụng RecyclerView thì bạn chỉ cần thêm đoạn mã sau vào trong tập tin content_main.xml

Bạn tạo tập tin item_music.xml để thiết kế giao diện hiển thị dữ liệu mỗi danh mục như sau:

Xem thêm bài viết:

Custom ListView trong android

Bước 3: Bây giờ mới đến phần chính, đầu tiên là tạo lớp Music.java. Sau đó, thiết kế lớp MusicAdapter.java và cuối cùng là chỉnh sửa trong lớp MainActivity.java

Music.java

MusicAdapter.java

MainActivity.java

Nếu như bạn muốn gọi sự kiện khi click vào mỗi item thì thêm vào đoạn mã sau:

RecyclerItemClickListener.java

Video demo sử dụng RecyclerView trong Android:

Download source code ngay bênh dưới.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

Lời kết: Ngoài sử dụng ListView thì bắt đầu từ ngày hôm nay sau khi xem qua bài viết hướng dẫn sử dụng RecyclerView trong Android thì bạn có thể bắt đầu xây dựng các ứng dụng sử dụng RecyclerView.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...