Hướng dẫn sử dụng RadioButton trong JavaFX

Trong JavaFX thì RadioButton thường được nhóm lại với nhau để cho phép người dùng thực hiện chỉ duy nhất một lựa chọn trong một nhóm danh sách RadioButton. Một nút RadioButton có hai trạng thái là được chọn hoặc bỏ chọn. Sau đây sẽ là phần chi tiết hướng dẫn sử dụng RadioButton trong JavaFX.

1. RadioButton trong JavaFX

– RadioButton trong JavaFX được sử dụng để cho phép người dùng thực hiện chỉ duy nhất một lựa chọn trong một nhóm danh sách lựa chọn.

– Muốn nhóm nhiều RadioButton lại với nhau chúng ta cần sử dụng ToggleGroup.

2. Tạo RadioButton trong JavaFX

– Bạn có thể tạo RadioButton trong một ứng dụng JavaFX bằng cách khai báo với đoạn mã sau:

– Sử dụng ToggleGroup để nhóm các RadioButton cùng loại lại với nhau:

– Để đọc trạng thái đã chọn của một ToggleGroup bạn gọi phương thức getSelectedToggle(). Nếu không có RadioButton nào được chọn thì phương thức getSelectedToggle() trả về kết quả null.

– Xử lý bắt sự kiện khi nhấn vào RadioButton:

– Thêm RadioButton vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hướng dẫn sử dụng RadioButton trong JavaFX

Bạn có thể tải toàn bộ mã nguồn cho bài viết trên tại đây:

Hướng dẫn sử dụng RadioButton trong JavaFX

Xem thêm UI Controls trong JavaFX
Sử dụng ToggleButton trong JavaFX
Sử dụng Date Picker trong JavaFX
Sử dụng ProgressBar trong JavaFX
Sử dụng ColorPicker trong JavaFX
Sử dụng CheckBox trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng RadioButton trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng UI Controls trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ này.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...