Hướng dẫn sử dụng ProgressBar trong JavaFX

Trong JavaFX thì ProgressBar được sử dụng để thể hiện tiến độ của một hoạt động nào đó trong ứng dụng JavaFX. Sau đây sẽ là phần chi tiết hướng dẫn sử dụng ProgressBar trong JavaFX.

1. ProgressBar trong JavaFX

– ProgressBar trong JavaFX được sử dụng để thể hiện tiến độ của một hoạt động nào đó trong ứng dụng JavaFX.

– ProgressBar trong JavaFX nếu bạn không thể xác định thời gian hoàn thành của một nhiệm vụ thì có thể thiết lập thanh tiến trình trong chế độ không xác định thời gian cho đến khi hoàn thành. Ngược lại, bạn có thể thiết lập tham số tiến trình thời gian hoàn thành.

2. Tạo ProgressBar trong JavaFX

– Bạn có thể tạo ProgressBar trong một ứng dụng JavaFX bằng cách khai báo với đoạn mã sau:

– Thêm ProgressBar vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hướng dẫn sử dụng ProgressBar trong JavaFX

– Như ở ví dụ trên, chúng ta tạo một ProgressBar không thể xác định thời gian hoàn thành của tiến trình. Vậy bây giờ hãy làm tiếp ví dụ tạo ProgressBar có xác định thời gian hoàn thành tiến trình.

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hướng dẫn sử dụng ProgressBar trong JavaFX

Bạn có thể tải toàn bộ mã nguồn cho bài viết trên tại đây:

Hướng dẫn sử dụng ProgressBar trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng ProgressBar trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng UI Controls trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ này.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...