Hướng dẫn sử dụng Pagination trong JavaFX

Trong JavaFX thì lớp Pagination được sử dụng cho phép người dùng phân trang, đánh số trang khi nội dung cần hiển thị chiếm diện tích lớn trên màn hình. Nội dung sau đây là phần hướng dẫn sử dụng Pagination trong JavaFX.

1. Lớp Pagination trong JavaFX

– Lớp Pagination trong JavaFX được sử dụng cho phép người dùng phân trang, đánh số trang khi nội dung cần hiển thị chiếm diện tích lớn trên màn hình.

– Một JavaFX Pagination bao gồm nội dung trang và khu vực giúp điều hướng trang.

Hướng dẫn sử dụng Pagination trong JavaFX

– Bạn có thể điều hướng qua các trang bằng cách nhấp chuột vào trang muốn hiển thị dữ liệu hoặc nhấn vào nút chọn trang tiếp theo hay quay lại trang trước. Khi trang đầu tiên được chọn thì nút quay lại trang trước bị vô hiệu hóa, ngược lại khi trang bạn chọn là trang cuối cùng thì nút chuyển qua trang kế tiếp bị vô hiệu hóa.

2. Tạo Pagination trong JavaFX

– Bạn có thể tạo Pagination trong một ứng dụng JavaFX bằng cách khai báo với đoạn mã sau:

– Một số thuộc tính lớp Pagination trong JavaFX:

STTThuộc tínhMô tả
1setPageCount(int value)Thiết lập số trang cần phân trang.
2setPageFactory(Callback<Integer,Node> value)Thiết lập giá trị gọi lại trang
3getPageCount()Lấy giá trị số trang.
4getCurrentPageIndex()Lấy giá trị chỉ mục trang hiện tại đang hiển thị.
5setCurrentPageIndex(int value)Thiết lập chỉ mục trang hiện tại.

– Thêm Pagination vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hướng dẫn sử dụng Pagination trong JavaFX

Download source code bài viết.Hướng dẫn sử dụng Pagination trong JavaFX

– Chúng ta có thể tùy biến phân trang bằng sử dụng CSS trong JavaFX tùy chỉnh thêm, mình sẽ tạo một tập tin paginationstyle.css như sau:

– Sau đó thêm đoạn mã sau vào tập tin:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hướng dẫn sử dụng Pagination trong JavaFX

Xem thêm UI Controls trong JavaFX
Sử dụng ToggleButton trong JavaFX
Sử dụng Date Picker trong JavaFX
Sử dụng ProgressBar trong JavaFX
Sử dụng RadioButton trong JavaFX
Sử dụng CheckBox trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng Pagination trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng UI Controls trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ JavaFX.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...