Hướng dẫn sử dụng ListView trong JavaFX

Trong JavaFX thì ListView thường được sử dụng trong trường hợp bạn muốn hiển thị một danh sách các mục, dữ liệu hiển thị tự động cuộn nếu như quá dài. Sau đây sẽ là phần chi tiết hướng dẫn sử dụng ListView trong JavaFX.

1. Sử dụng ListView trong JavaFX

– ListView trong JavaFX cho phép chúng ta hiển thị một danh sách các mục, dữ liệu hiển thị tự động cuộn nếu như quá dài.

– Bạn có thể điền vào danh sách bằng cách định nghĩa các mục của nó bằng cách gọi phương thức setItems()

2. Tạo ListView trong JavaFX

– Bạn có thể tạo ListView trong một ứng dụng JavaFX bằng cách khai báo với đoạn mã sau:

– Thêm dữ liệu vào ListView:

– Xử lý bắt sự kiện khi nhấn vào ListView:

– Thêm ListView vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hướng dẫn sử dụng ListView trong JavaFX

Bạn có thể tải toàn bộ mã nguồn cho bài viết trên tại đây:

Hướng dẫn sử dụng ListView trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng ListView trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng UI Controls trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ này.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...