Hướng dẫn sử dụng JDBC kết nối cơ sở dữ liệu

JDBC là viết tắt của Java Database Connectivity, đây là một Java API chuẩn cho phép kết nối  giữa ngôn ngữ lập trình Java và với các cơ sở dữ liệu khác nhau như MySQL, Oracle, SQL Server… Hãy cùng theo dõi loạt bài viết về hướng dẫn sử dụng JDBC kết nối cơ sở dữ liệu nhằm giúp bạn hiểu và có thể áp dụng vào dự án.

1. Làm sao để sử dụng JDBC để kết nối vào cơ sở dữ liệu?

– Để kết nối vào cơ sở dữ liệu cần phải cài đặt JDBC Drivers.

– Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường có một số JDBC Driver riêng

2. Trong JDBC bao gồm những thành phần nào?

kenhlaptrinh-huong-dan-su-dung-jdbc-ket-noi-co-so-du-lieu-hinh1

DriverManager: là lớp dùng để quản lý danh sách các Driver.

Driver: là lớp dùng để liên kết đến cơ sở dữ liệu.

Connection: là lớp dùng để tạo ra kết nối đến các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Statement: là lớp dùng để thực hiện các câu lệnh SQL.

ResultSet: là lớp dùng để lấy kết quả trả về sau khi thực hiện các câu lệnh truy vấn.

3. Hướng dẫn sử dụng JDBC kết nối cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL, Oracle:

Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với JDBC trong Java.

Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL với JDBC trong Java.

Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với JDBC trong Java.

Lời kết: Như vậy qua bài hướng dẫn sử dụng JDBC kết nối cơ sở dữ liệu mình đã trình bày cơ bản về JDBC cũng như cách làm sao để bạn sử dụng Java kết nối đến các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như MySQL, PostgreSQL, Oracle thông qua cầu nối JDBC Driver.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...