Hướng dẫn sử dụng Hyperlink trong JavaFX

Hyperlink trong JavaFX trong JavaFx là đại diện cho các liên kết tương tự như liên kết trên các trang web bạn thường thấy. Sau đây sẽ là phần hướng dẫn sử dụng Hyperlink trong JavaFX chi tiết.

1. Sử dụng Hyperlink trong JavaFX

– Hyperlink trong JavaFX được sử dụng cho các liên kết, tương tự như liên kết trong website.

– JavaFX Hyperlink đại diện cho Labeled.

2. Khởi tạo Hyperlink trong JavaFX

– Để khởi tạo một JavaFX Hyperlink bằng cách khai báo như sau:

– Xử lý bắt sự kiện khi nhấn vào Hyperlink:

– Thêm Hyperlink vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Download source code bài viết.

Hướng dẫn sử dụng Hyperlink trong JavaFX

Xem thêm UI Controls trong JavaFX
Sử dụng ToggleButton trong JavaFX
Sử dụng Date Picker trong JavaFX
Sử dụng ProgressBar trong JavaFX
Sử dụng RadioButton trong JavaFX
Sử dụng CheckBox trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng Hyperlink trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng layout trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ JavaFX.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...