Hướng dẫn sử dụng ColorPicker trong JavaFX

Điều khiển bộ chọn màu ColorPicker trong JavaFX là một thành phần giao diện người dùng cho phép người dùng chọn một màu cụ thể trong danh sách màu có sẵn, hoặc thiết lập một màu dựa trên sự kết hợp mô hình màu RGB, HSB hoặc Web.

1. Lớp ColorPicker trong JavaFX

– Lớp ColorPicker trong JavaFX là một thành phần giao diện người dùng cho phép người dùng chọn một màu cụ thể trong danh sách màu có sẵn, hoặc thiết lập một màu theo mô hình màu RGB, HSB, Web.

Hướng dẫn sử dụng ColorPicker trong JavaFX

– Một JavaFX ColorPicker bao gồm trình chọn màu, bảng màu và hộp thoại màu tùy chỉnh.

2. Tạo ColorPicker trong JavaFX

– Bạn có thể tạo ColorPicker trong một ứng dụng JavaFX bằng cách khai báo với đoạn mã sau:

– Thêm ColorPicker vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hướng dẫn sử dụng ColorPicker trong JavaFX

Download source code bài viết.Hướng dẫn sử dụng ColorPicker trong JavaFX

Xem thêm UI Controls trong JavaFX
Sử dụng ToggleButton trong JavaFX
Sử dụng Date Picker trong JavaFX
Sử dụng ProgressBar trong JavaFX
Sử dụng RadioButton trong JavaFX
Sử dụng CheckBox trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng ColorPicker trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng UI Controls trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ JavaFX.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...