Hướng dẫn sử dụng CheckBox trong JavaFX

Trong JavaFX thì CheckBox thường được sử dụng trong trường hợp cho phép lựa chọn nhiều tùy chọn cùng một lúc. Sau đây sẽ là phần chi tiết hướng dẫn sử dụng CheckBox trong JavaFX.

1. Sử dụng CheckBox trong JavaFX

– CheckBox trong JavaFX thường được sử dụng trong trường hợp cho phép có thể lựa chọn nhiều tùy chọn cùng một lúc.

– JavaFX CheckBox có hai trạng thái là được chọn và không được chọn.

– JavaFX CheckBox thuộc javafx.scene.control.CheckBox.

2. Tạo CheckBox trong JavaFX

– Bạn có thể tạo CheckBox trong một ứng dụng JavaFX bằng cách khai báo với đoạn mã sau:

– Xử lý bắt sự kiện khi nhấn vào CheckBox:

– Thêm CheckBox vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hướng dẫn sử dụng CheckBox trong JavaFX

Bạn có thể tải toàn bộ mã nguồn cho bài viết trên tại đây:

Hướng dẫn sử dụng CheckBox trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng CheckBox trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng UI Controls trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ này.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...