Hướng dẫn sử dụng CallableStatement trong JDBC

CallableStatement cung cấp các phương thức để thực hiện truy vấn với cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL hoặc Oracle. Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng CallableStatement trong JDBC dành cho những bạn đang tìm hiểu làm tài liệu tham khảo.

Trong JDBC để có thể thực thi câu lệnh SQL thì bạn có thể sử dụng Statement, PreparedStatement hoặc CallableStatement. Mỗi loại đều có những ưu điểm riêng như bảng bên dưới mình đã trình bày, và trong nội dung bài viết này chúng ta chỉ nói riêng về hướng dẫn sử dụng CallableStatement trong JDBC.

JDBC StatementsMô tả
StatementStatement không chấp nhận truyền tham số (parameters) đầu vào nên nó chỉ thực sự hữu ích khi chạy các câu SQL tĩnh.
PreparedStatementPreparedStatement cho phép truyền tham số đầu vào, như vậy nâng cao khả năng tùy biến câu lệnh truy vấn SQL.
CallableStatementCallableStatement cho phép truyền tham số đầu vào và được dùng khi bạn muốn gọi stored procedures.

Một số thuộc tính quan trọng của đối tượng CallableStatement trong JDBC:

– Trước khi bạn có thể sử dụng một đối tượng CallableStatement để thực hiện một câu lệnh truy vấn SQL thì bạn cần phải tạo ra một kết nối (Connection) bằng cách gọi phương thức  prepareCall()  như sau:

– Để thiết lập các giá trị tham sốđầu vào thì bạn có thể thiết lập thông qua các phương thức  .setString() ,  setInt()

Thực thi câu lệnh CallableStatement:

Để thực thi câu lệnh SQL bạn gọi phương thức executeQuery() được sử dụng nếu thủ tục được lưu trữ trả về một đối tượng ResultSet.

Nếu như bạn chỉ muốn cập nhật dữ liệu thì gọi phương thức  executeUpdate()

Cập nhật dữ liệu hàng loạt (Batch Updates):

Hướng dẫn sử dụng CallableStatement trong JDBC thông qua các ví dụ mẫu:

Đầu tiên, mình tạo một stored procedure  finduserbyid để hiển thị thông tin dựa theo id như sau:

kenhlaptrinh-huong-dan-su-dung-callablestatement-trong-java

Bây giờ, mình sẽ sử dụng CallableStatement để trả về ResultSet chứa thông tin:

Và kết quả sau khi thực hiện lệnh trên có thể như sau:

Lời kết: Như vậy, nội dung bài hướng dẫn sử dụng CallableStatement trong JDBC mình đã vừa trình bày xong. Ngoài CallableStatementtrong Java các bạn có thể theo dõi thêm bài viết hướng dẫn sử dụng Statement và PreparedStatement của mình.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...