Hướng dẫn sử dụng Button trong JavaFX

Trong JavaFX thì lớp Button được sử dụng để xử lý một hành động khi người dùng nhấp vào một nút nào đó trên giao diện. Nó có thể hiển thị được văn bản, hình ảnh hoặc có thể hiển thị cả văn bản và hình ảnh một lúc. Sau đây sẽ là phần chi tiết hướng dẫn sử dụng Button trong JavaFX.

1. Lớp Button trong JavaFX

– Lớp Button trong JavaFX được sử dụng để xử lý một hành động khi người dùng nhấp vào một nút nào đó trên giao diện.

– Button JavaFX có thể hiển thị được văn bản, hình ảnh hoặc có thể hiển thị cả văn bản và hình ảnh một lúc.

– Lớp Button thuộc lớp Labeled, Button JavaFX được đại diện bởi lớp javafx.scene.control.Button

2. Tạo Button trong JavaFX

– Bạn có thể tạo Button trong một ứng dụng JavaFX bằng cách khai báo với đoạn mã sau:

– Thêm Button vào Scene Graph như sau:

– Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Hướng dẫn sử dụng Button trong JavaFX

– Tích hợp CSS vào Button:

Hướng dẫn sử dụng Button trong JavaFX

– Thêm hình ảnh vào Button:

Hướng dẫn sử dụng Button trong JavaFX

– Xử lý bắt sự kiện khi nhấn vào Button:

Bạn có thể tải toàn bộ mã nguồn cho bài viết trên tại đây:

Hướng dẫn sử dụng Button trong JavaFX

Xem thêm UI Controls trong JavaFX
Sử dụng ToggleButton trong JavaFX
Sử dụng Date Picker trong JavaFX
Sử dụng ProgressBar trong JavaFX
Sử dụng RadioButton trong JavaFX
Sử dụng CheckBox trong JavaFX

Lời kết: Như vậy toàn bộ nội dung bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng Button trong JavaFX. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm nội dung các bài viết về sử dụng UI Controls trong JavaFX hoặc chuyên mục JavaFX để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ này.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...