Hướng dẫn nén dữ liệu với định dạng ZIP trong Java

Thư viện java.util.zip được dùng để nén dữ liệu với định dạng ZIP trong Java. Sau đây mình sẽ trình bày, hướng dẫn nén dữ liệu với định dạng ZIP trong Java.

Việc nén dữ liệu với định dạng ZIP trong Java khá đơn giản khi

Sử dụng đệ quy, thêm tất cả danh sách tập tin vào List

Định dạng các đường dẫn tập tin cho zip

Sau khi viết xong bạn kiểm tra xem bằng hàm main

Kết quả nén dữ liệu với định dạng ZIP trong Java có thể như sau:

Lời kết: Như vậy việc nén dữ liệu với định dạng ZIP trong Java hoàn toàn có thể thực hiện được bằng cách bạn sử dụng đến thư viện  java.util.zip

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...