Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL với JDBC trong Java

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng dựa trên POSTGRES và giống với MySQL thì nó cũng là mã nguồn mở.  Với bài viết này mình muốn trình bày cho các bạn vềhướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL với JDBC trong Java cần phải thực hiện như thế nào.

Để có thể kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL với JDBC trong Java bạn hãy ghi nhớ 3 bước sau đây:

Bước 1: Để có thể kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL với JDBC trong Java trước hết bạn cần tải thư viện tại địa chỉ https://jdbc.postgresql.org/download.html

Bước 2: Đoạn mã sau đây thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL với JDBC trong Java

Trong đó:

– Class.forName(“org.postgresql.Driver”) dùng để load JDBC Driver tương ứng. Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau sẽ có chuỗi kết nối khác nhau, như org.postgresql.Driver  là dành cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

URL kết nối cho cơ sở dữ liệu  PostgreSQL theo dạng sau  jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/dbname

– Bạn cần nhập đúng thông tin tài khoản và mật khẩu để có thể kết nối.

Bước 3: Bây giờ bạn hãy kiểm tra xem việc kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL với JDBC trong Java như thế nào

Lời kết: Như vậy qua bài hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL với JDBC trong Java mong rằng bạn có thể áp dụng vào xây dựng dự án cho riêng bản thân.

(Tác giả: Tùng Dương)

2 thoughts on “Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL với JDBC trong Java

    1. Android bạn cần thông qua Webservice để lấy dữ liệu, dữ liệu chuyên đôi sang định dạng JSON hoặc XML để đọc.

Bình luận

Loading...