Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với JDBC trong Java

Oracle vừa là tên của một hãng phần mềm và cũng vừa là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến hiện nay. Trong nội dung bài viết này mình sẽ trình bày cho các bạn hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với JDBC trong Java cần phải thực hiện như thế nào.

Để có thể kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với JDBC trong Java bạn hãy ghi nhớ 3 bước sau đây:

Bước 1: Để có thể kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với JDBC trong Java trước hết bạn cần tải thư viện  ojdbc6.jar hoặc  ojdbc7.jar

Bước 2: Đoạn mã sau đây thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với JDBC trong Java

Trong đó:

– Class.forName(“oracle.jdbc.driver.OracleDriver”) dùng để load JDBC Driver tương ứng. Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau sẽ có chuỗi kết nối khác nhau, như oracle.jdbc.driver.OracleDriver là dành cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.

URL kết nối cho cơ sở dữ liệu Oracle theo dạng sau  jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe

– Bạn cần nhập đúng thông tin tài khoản và mật khẩu để có thể kết nối.

Bước 3: Bây giờ bạn hãy kiểm tra xem việc kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với JDBC trong Java như thế nào

Lời kết: Như vậy qua bài hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với JDBC trong Java mong rằng bạn có thể áp dụng vào xây dựng dự án cho riêng bản thân.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...