Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với JDBC trong Java

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở đang được sử dụng phổ biến hiện nay, vậy tại sao bạn không kết hợp Java và MySQL thành một bộ đôi hoàn hảo. Nếu bạn chưa biết làm sao để kết nối Java với MySQL thì hãy xem qua bài hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với JDBC trong Java ngay sau đây.

Để có thể kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với JDBC trong Java bạn hãy ghi nhớ 3 bước sau đây:

Bước 1: Bạn cần import thư viện  mysql-connector-java-5.1.18-bin

Bước 2: Đoạn mã sau đây thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với JDBC trong Java

Trong đó:

– Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”) dùng để load JDBC Driver tương ứng. Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau sẽ có chuỗi kết nối khác nhau, như com.mysql.jdbc.Driver là dành cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

URL kết nối cho cơ sở dữ liệu MySQL theo dạng sau jdbc:mysql://localhost:3306/dbname

– Bạn cần nhập đúng thông tin tài khoản và mật khẩu MySQL để có thể kết nối.

Bước 3: Bây giờ bạn hãy kiểm tra xem việc kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với JDBC trong Java như thế nào

Như trên là mình đã tạo kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với JDBC trong Java thành công.

Lưu ý:

– Nếu như có thông báo lỗi chẳng hạn như bên dưới thì project chưa có thư viện MySQL JDBC Driver, bạn chỉ cần import  mysql-connector-java-5.1.18-bin là xong.

– Nếu như có thông báo như bên dưới thì bạn cần xem lại thông tin tài khoản và mật khẩu MySQL:

– Nếu nhận thông báo như dưới đây thì bạn cần xem lại cơ sở dữ liệu đã tạo chưa:

Lời kết: Như vậy qua bài hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với JDBC trong Java mong rằng bạn có thể áp dụng vào xây dựng dự án cho riêng bản thân.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...