Hướng dẫn học lập trình Javascript cơ bản

JavaScript là ngôn ngữ lập trình HTML và Web. JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản dựa trên đối tượng nhằm phát triển các ứng dụng Internet chạy trên phía client và phía server. Javascript rất hữu ích trong việc xây dựng các hệ thống HTML có thể tương tác với người dùng. Hãy cùng Kênh Lập Trình đến với loạt bài tìm hiểu hướng dẫn học lập trình Javascript cơ bản.

Lý do JavaScript thường được sử dụng bởi giúp cho sự tương tác với Server ít hơn, có thể ngay lập tức phản hồi thông tin ngay khách truy cập nhằm tăng khả năng tương tác với người dùng tăng lên, giao diện phong phú hơn như các hiệu ứng… và còn nhiều hơn thế nữa.

kenh-lap-trinh-tong-quan-ve-javascript

Có thể bạn chưa biết?

JavaScriptJava nghe có vẻ khá giống nhau nhưng thực chất đây là 2 ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, cả về khái niệm và thiết kếnên các bạn tránh nhầm lẫn.

JavaScript được phát minh bởi Brendan Eich vào năm 1995, và trở thành một tiêu chuẩn ECMA năm 1997.

Hướng dẫn học lập trình Javascript cơ bản bao gồm các phần:

1. JavaScript cơ bản

Hướng dẫn lập trình JavaScript
Bài 1: Tổng quan về JavaScript
Bài 2: Cú pháp JavaScript
Bài 3: Kích hoạt JavaScript trên trình duyệt
Bài 4: Biến trong JavaScript
Bài 5: Toán tử trong JavaScript
Bài 6: If Else trong JavaScript
Bài 7: Switch Case trong JavaScript
Bài 8: Vòng lặp While trong JavaScript
Bài 9: Vòng lặp for trong JavaScript
Bài 10: Sử dụng break và continue trong JavaScript
Bài 11: Khai báo phương thức trong JavaScript
Bài 12: Bắt sự kiện trong JavaScript
Bài 13: Xử lý URL trong JavaScript
Bài 14: Phương thức print() trong JavaScript
Bài 15: Phương thức alert(), prompt(), confirm() trong JavaScript
Bài 16: Sự khác nhau giữa JavaScript, Jquery và Ajax

2. Đối tượng trong JavaScript

Các đối tượng trong JavaScript
[Object] Đối tượng Number trong JavaScript
[Object] Đối tượng Boolean trong JavaScript
[Object] Đối tượng String trong JavaScript
[Object] Đối tượng Array trong JavaScript
[Object] Đối tượng Date trong JavaScript
[Object] Đối tượng Math trong JavaScript

Đang cập nhật…..

Lời kết: Không phải chỉ có hướng dẫn học lập trình Javascript cơ bản mà sắp tới Kênh Lập Trình sẽ cố gắng có thêm nhiều bài viết về các chuyên mục khác cũng khá tương tự chẳng hạn AngularJSNode.js mong các bạn theo dõi tiếp.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...