Hướng dẫn convert String to Date trong Java

Nhiều bạn khi lập trình Java thường bị vướng mắc ở chỗ chuyển đổi từ String sang Date trong Java, với bài viết này mình sẽ hướng dẫn convert String to Date trong Java mong rằng giúp các bạn có thể khắc phục được vấn đề vừa nêu.

1. SimpleDateFormat trong Java

Sử dụng lớp SimpleDateFormat để có thể convert String to Date trong Java, sau đây là một số thuộc tính lớp SimpleDateFormat trong Java bạn cần ghi nhớ:

Mô tảKiểu dữ liệuVí dụ
GEra designatorTextAD
yYearYear199696
YWeek yearYear200909
MMonth in year (context sensitive)MonthJulyJul07
LMonth in year (standalone form)MonthJulyJul07
wWeek in yearNumber27
WWeek in monthNumber2
DDay in yearNumber189
dDay in monthNumber10
FDay of week in monthNumber2
EDay name in weekTextTuesdayTue
uDay number of week (1 = Monday, …, 7 = Sunday)Number1
aAm/pm markerTextPM
HHour in day (0-23)Number0
kHour in day (1-24)Number24
KHour in am/pm (0-11)Number0
hHour in am/pm (1-12)Number12
mMinute in hourNumber30
sSecond in minuteNumber55
SMillisecondNumber978
zTime zoneGeneral time zonePacific Standard TimePSTGMT-08:00
ZTime zoneRFC 822 time zone-0800
XTime zoneISO 8601 time zone-08-0800-08:00

2. Ví dụ convert String to Date trong Java

Sau đây là một vài ví dụ mô phỏng sử dụng lớp SimpleDateFormat trong Java để convert String to Date.

Ví dụ 1: convert chuỗi String sang Date định dạng dd-MM-yyyy

Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Ví dụ 2: convert chuỗi String sang Date định dạng HH:mm:ss dd-MM-yyyy

Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

Các bạn có thể tham khảo thêm phần định dạng ngày tháng năm trong Java để hiểu rõ hơn về SimpleDateFormat.

Lời kết: Như vậy mình vừa hướng dẫn convert String to Date trong Java bằng cách sử dụng sử dụng lớp SimpleDateFormat. Ngoài ra bạn có thể xem thêm một số bài viết khác trong chuyên mục Java cơ bảnJava nâng cao tại Kênh Lập Trình.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...