Hướng dẫn cấu hình Hibernate Annotations

Để lập trình quản lý CSDL bằng Hibernate thì việc mapping các table và các mối quan hệ của nó là 1 điều mà các lập trình viên không thể nào tránh khỏi khi lập trình, sau đây là phần hướng dẫn cấu hình Hibernate Annotations.

Hibernate Annotations là cách mới nhất để xác định ánh xạ mà không cần sử dụng một tập tin XML. Có rất nhiều các chú thích có thể được sử dụng như @Entity, @id, @Table .v.v Hibernate annotations được dựa trên các đặc điểm kỹ thuật của JPA.

Bước 1: Chuẩn bị các thư viện Hibernate và copy nó vào thư mục lib trong project.

Bước 2: Chuẩn bị file cấu hình hibernate.cfg.xml.

Bước 3: Tiến hành ánh xạ các bảng

Ví dụ sau đây ta sẽ ánh xạ bảng Employee với các thuộc tính như id, first_name, last_name và salary

– Để ánh xạ các table trong Hibernate được dễ dàng, thì các bạn chú ý đến cách đặt tên file và tên table trong database sao cho hợp lý.

– Để ánh xạ được bằng Annotion các bạn chú ý 1 số Annotion quan trọng sau:

@Entity – chú thích xác định lớp này như là một thực thể.

@Table(name = “tên bản trong database”): chỉ định entity này ánh xạ xuống table nào trong database.

@id – xác định thuộc tính làm khóa chính.

@GeneratedValue – xác định khoá chính tự động tăng.

@Temporal(kiểu dữ liệu) – chuyển đổi kiểu dữ liệu.

@Column: Chỉ định thuộc tính trong java class ánh xạ tới column nào trong table.(Nếu tên field trùng tên với tên column trong table thì có thể không cần thuộc tính này).

@OneToMany(mappedBy=”tên field trong class ánh xạ”): Ánh xạ 1-nhiều.

@ManyToOne và @JoinColumn(name=”tên cột làm khoá ngoại”): Ánh xạ nhiều-1

Chỉnh sữa lại file hibernate.cfg.xml để thêm các class vừa ánh xạ vào.

Bạn sẽ thêm vào dòng sau trong file hibernate.cfg.xml

Qua bài hướng dẫn cấu hình Hibernate Annotations là bạn có thể thực hiện mapping đối tượng theo Annotations rồi nhé, bây giờ còn chần chờ gì nữa hãy áp dụng cấu hình  Annotations vào project của mình thôi.

Download link source code bài viết:

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

(Tác giả: Tùng Dương)

One thought on “Hướng dẫn cấu hình Hibernate Annotations

  1. Bài viết hay lắm, nhưng cần nói rõ hơn về @OneToMany, @ManyToOne và @JoinColumn và cách sử dụng 3 Annotion đó như thế nào.

Bình luận

Loading...