Hướng dẫn cài đặt LAMP (Apache, PHP 5, MySQL) trên Ubuntu

LAMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Apache, MySQL và ngôn ngữ văn lệnh PHP hay Perl hay Python để tạo nên một môi trường máy chủ Web có khả năng chứa và phân phối các trang Web động. Bài viết này trình bày đến các bạn hướng dẫn cài đặt LAMP (Apache, PHP 5, MySQL) trên Ubuntu.

LAMP bao gồm các thành phần Linux + Apache + MySQL + PHP, trong đó:

– Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở

– Apache là phần mềm máy chủ web phổ biến nhất trên mạng

– MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu

– PHP là một ngôn ngữ kịch bản trên máy chủ

Hướng dẫn cài đặt LAMP (Apache, PHP 5, MySQL) trên Ubuntu:

Phần 1: Hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu

Ở cửa sổ và nhập lệnh sau đây để cài đặt Apache, trong quá trình cài đặt hệ thống có hiện ra thông báo bạn Y/N thì bạn nhập Y rồi nhấn Enter.

Khi cài đặt thành công dữ liệu sẽ chứa trong thư mục /var/www/html trên Ubuntu, bạn có thể kiểm tra bằng lệnh sau:

Phần 2: Hướng dẫn cài đặt PHP trên Ubuntu

Để cài đặt PHP trên Ubuntu bạn nhập với lệnh sau:

Sau đó, bạn cài thêm một số gói sau:

Phần 3: Hướng dẫn cài đặt MySQL trên Ubuntu

Để cài đặt MySQL trên Ubuntu bạn cần nhập với lệnh sau:

Trong quá trình cài đặt MySQL thì hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu cho tài khoản mặc định root, bạn cần nhập mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu.

Phần 4: Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu

Để cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu bạn sử dụng lệnh sau:

Ngoài ra, bạn có thể xem video dưới đây hướng dẫn chi tiết cài đặt LAMP (Apache, PHP 5, MySQL) trên hệ điều hành Ubuntu.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/VW0vTiykONU” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...