Bài 4: Giới thiệu Java GUI

Java Foundation Classs (JFC) là một bộ các thành phần GUI giúp đơn giản việc phát triển các ứng dụng trên máy tính. với các thành phần thư viện như Swing, AWT, Accessibility2D. Để giới thiệu Java GUI mình sẽ tìm hiểu sơ lượt về các thành phần của AWT và Swing.

1. Giới thiệu Java GUI – Các thành phần AWT và Swing.

AWT và SWING cung cấp tập hợp các lớp Java cho phép tạo ra các giao diện đồ họa (Gui), ngoài ra còn cung cấp các thành phần để tạo ra các hoạt động và hiệu ứng GUI như sau:

  • Container (Bộ chứa)
  • Component (Thành phần GUI)
  • Layout manager (Quản lý bố cục)
  • Graphic và drawing capabilitie (Vẽ đồ họa)
  • Font (Phông chữ)
  • Event (Sự kiện)

2.Giới thiệu Java GUI – Mô hình cấp bậc AWT

Dưới đây là hình ảnh mô tả chi tiết mô hình cấp bậc trong AWT.

3.Giới thiệu Java GUI – Mô hình cấp bậc Java Swing

Dưới đây là hình ảnh mô tả chi tiết mô hình cấp bậc trong Java SWING.

Vơi phần giới thiệu Java GUI các bạn đã nắm được cấu trúc Java Swing bây giời chung ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thông qua bài xây dựng ứng dụng Hello World với Java Swing.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...