[Java IO] Bài 15: Đọc File Ký Tự Trong Java

Trong bài này mình không up code lên mà chỉ nói cách làm do bài đọc file ký tự trong Java về nguyên lý giống với bài đọc file nhị phân trong Javachỉ khác là sử dụng stream khác nhau.

Để đọc file ký tự mình dùng stream BufferedReader do ở bài ghi file ký tự trong Java mình dùng stream để ghi file là PrintWriter.

Dựa vào đường dẫn mở stream tới file ký tự, ghi số lượng sinh viên trong danh sách. Có được số lượng sinh viên thì duyệt danh sách sinh viên và đọc ra những thuộc tính tương ứng lúc ghi, lúc này có được danh sách môn học của từng sinh viên thì duyệt tiếp danh sách một học. Tạo ra một danh sách sinh viên để thêm những sinh viên đã đọc ra từ file ký tự. Sau đó cho vòng lập và duyệt danh sách sinh viên đã đọc được và gọi phương thức toString() trong class SinhVien để in ra từng thuộc tính tương ứng.

Kết quả khi đọc file ký tự trong Java:

Danh sách sinh viên có đầy đủ những thuộc tính như ban đầu mình tạo ra để ghi vào file ký tự.

Nếu có vấn đề gì các bạn cứ comment bên dưới mình sẽ trả lời trong khả năng của mình. Và bài đọc file ký tự trong Java cũng kết thúc phần hướng dẫn của mình trong chuyên mục Java IO, mới các bạn đến với phần socket trong chuyên mục lập trình mạng.

Download source code bài viết bên dưới.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...