Debug ứng dụng trên thiết bị Android bằng Wi-Fi

Thông thường mình hay kết nối thiết bị Android với máy tính thông qua cáp USB cho mục đích gỡ lỗi (Debug) ứng dụng. Cũng có thêm một cách khác là Debug ứng dụng trên thiết bị Android bằng WIFI nhằm tránh những rắc rối liên quan đến dây cáp USB lằng nhằng.

Hướng dẫn Debug ứng dụng trên thiết bị Android bằng WIFI:

Bước 1: Bật chức năng Debug (chế độ USB debug) trên thiết bị Android.

– Để kiểm tra xem thiết bị của bạn đã bật chế độ USB debug hay chưa thì bạn vào Cài đặt > Cài đặt cho người phát triển > Chế độ USB debug (bật).

– Hoặc nếu như thiết bị của bạn không tìm thấy mục Cài đặt cho người phát triển thì bạn cần phải bật tính năng này lên.

Bước 2: Bạn cần kết nối thiết bị Android và máy tính cùng chung một mạng, sau đó bạn tra cứu địa chỉ IP của thiết bị Android để tiến hành thao tác kết nối.

Bước 3: Tiến hành thực hiện Debug ứng dụng trên thiết bị Android bằng WIFI như sau

– Mở ứng dụng Command Prompt

– Bạn tìm đến đường dẫn cài đặt sdk sau đó trỏ đến thư mục platform-tools

– Khởi động lại adb (restart adb) ở chế độ tcpip bằng lệnh sau:

– Kết nối đến thiết bị Android với địa chỉ IP tương ứng bằng lệnh sau:

– Để kiểm tra thiết bị đã được kết nối bạn có thể sử dụng lệnh sau:

– Và khi muốn tắt thì bạn dùng lệnh sau:

Video hướng dẫn debug ứng dụng trên thiết bị Android bằng WIFI:

 

Lời kết: Như vậy qua bài viết debug ứng dụng trên thiết bị Android bằng Wi-Fi thì đến lúc này bạn đã có một cách để debug ứng dụng. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi thêm một số bài viết trong chuyên mục lập trình Android để tích lũy thêm về ngôn ngữ này.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...