[Java IO] Bài 6: Copy File Trong Java

Trong những bài trước mình đã làm quen với lớp File trong Java và sử dụng các phương thức mà lớp file Java cung cấp, bài hôm nay mình sẽ chính thức làm quen với phần IO mà cụ thể ở đây là copy file trong Java.

Đặt vấn đề :

Làm sao để copy file trong Java, để copy file trong Java mình cần biết gì?

Giải quyết vấn đề Copy file trong Java:

Để copy file trong Java mình cần xác định  được đường dẫn chỉ đến file cần copy mình gọi đây là file nguồn, và tương tự mình phải biết được đường dẫn file đích để lưu file đã copy. Khi đã biết được đường dẩn chỉ đến file nguồn và file đích thì việc bây giờ là copy file thì mình cần chuyển đổi file thành một luồng byte với FileInputStream và ghi các byte này thành một file khác với FileOutputStream.

Ví dụ sau đây minh họa copy file  a.txt sang một file khác b.txt.

Diễn giải Copy file trong Java:

Xác định file nguồn và file đích dựa vào đường dẫn.

Chuyển đổi file nguồn thành một luồng byte với FileInputStream và ghi các byte này thành một file đích với FileOutputStream.

Tạo ra mảng byte[1024], đồng thời đọc file và ghi file với độ dài là mảng byte. Kiểm tra với điều kiện =-1 thì dừng đọc file, khi ghi file mình phài gọi phương thức flush(); để đẩy dữ liệu đi.

Theo thứ tự luồng nào mở trước thì đóng trước.

Kết quả :

TH1: là tạo ra một file mới với nội dung giống như nội dung của file copy.

TH2:

Lưu ý khi copy file trong Java chúng ta có thể tự do đặt tên, nội dung trong file thì không đổi so với file gốc. Sau khi đã làm quen với copy file thì bây giờ chúng ta sẽ đến với việc copy thư mục trong Java.

Download source code bài viết bên dưới.

Download link Google Drive

Download link Vipshare

Download link Mshare

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...