Cấu trúc chương trình web Spring Framework

Cấu trúc chương trình web Spring Framework được viết theo mô hình MVC (Model, View, Controller) với mỗi thành phần đảm nhận một chức năng riêng cụ thể như sau:

– Model: bao gồm các đối tượng, các phương thức xử lý, truy xuất dữ liệu…

View: dùng để hiển thị dữ liệu và người dùng có thể tương tác với hệ thống.

– Controller: dùng để điều hướng như nhận yêu cầu từ người dùng sau đó xử lý các yêu cầu đó rồi trả về một kết quả tương ứng với yêu cầu từ người dùng gởi lên.

Cấu trúc chương trình web Spring Framework thì một trong những thành phần cốt lõi là DispatcherServlet:

– DispatcherServlet được cấu hình trong tập tin web.xml và nhiệm vụ chính là điều phối các yêu cầu từ người dùng gởi lên với việc gọi lớp xử lý (controller) tương ứng.

– Sau khi gọi đúng controller tương ứng để xử lý thì lớp controler sẽ trả về một ModelAndView

– DispatcherServlet sẽ nhận ModelAndView từ controller và trả về kết quả cho view hiển thị

Sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn một ví dụ nhỏ để hiểu rõ hơn về cấu trúc chương trình web Spring Framework:

Bước 1: Nếu như bạn đang sử dụng Netbean để lập trình Web với ngôn ngữ Spring Framework thì để tạo mới một ứng dụng Web bạn chọn File > New Project… (Ctrl + Shift + N) và chọn Java Web > Web Application

kenhlaptrinh-cau-truc-chuong-trinh-web-spring-framework (1)

Bước 2: Tiếp theo, ở phần Project Name bạn nhập tên ứng dụng web và chọn đường dẫn lưu ở mục Project Location sau đó nhấn Next để qua bước tiếp theo.

kenhlaptrinh-cau-truc-chuong-trinh-web-spring-framework (2)

Bước 3: Tiếp theo bạn chọn Server chạy có thể là Apache Tomcat các bạn 6, 7, 8 hoặc GlassFish và nhấn Next

kenhlaptrinh-cau-truc-chuong-trinh-web-spring-framework (3)

Bước 4: Cuối cùng bạn tích chọn phần Spring Web MVC và Hibernate để thêm thư viện vào ứng dụng web

kenhlaptrinh-cau-truc-chuong-trinh-web-spring-framework (4)

Và sau khi tạo xong, bạn sẽ có một Web Application như hình sau:

kenhlaptrinh-cau-truc-chuong-trinh-web-spring-framework (5)

Lời kết: Mình mong rằng sau khi xem xong bài viết này bạn sẽ nắm được một phần nào đó cấu trúc chương trình web Spring Framework cũng như cách tạo và khởi chạy chương trình đầu tiên.

(Tác giả: Tùng Dương)

2 thoughts on “Cấu trúc chương trình web Spring Framework

Bình luận

Loading...