Cú pháp JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình được dùng rộng rãi cho các trang website hiện nay. Để có thể…