[Bài 2] Cài đặt công cụ, môi trường lập trình Spring Framework

Chúng ta vừa tìm hiểu khái quát về Spring Framework, vậy tiếp theo để xây dựng được ứng dụng web bằng Spring Framework thì bước ban đầu và cơ bản nhất là bạn cần phải cài đặt công cụ, môi trường lập trình Spring Framework. Vậy chúng ta hãy cùng bắt đầu với bài học cơ bản cài đặt công cụ, môi trường lập trình Spring Framework.

Để có thể cài đặt công cụ, môi trường lập trình Spring Framework thì yêu cầu là bạn cần phải cài đặt JDK và có ít nhất một công cụ lập trình chẳng hạn Netbean, Eclipse…

Bước 1: Cài đặt Java Development Kit (JDK)

Để có thể cài đặt Java Development Kit (JDK) thì bạn truy cập đến địa chỉ Oracle và chọn phiên bản JDK cao nhất để tải về. Sau khi tải vềthì bạn tiến hành cài đặt, công việc này khá đơn giản nên mình không hướng dẫn cụ thể.

Bước 2: Cài đặt IDE lập trình (Eclipse, Netbean…)

Sau khi cài đặt JDK, tiếp theo bạn chọn một công cụ lập trình, như mình sẽ chọn Netbean để xây dựng…

Bước 3: Tạo ứng dụng web bằng Spring Framework

Sau khi đã cài đặt JDK và Netbean xong, phần cuối mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một ứng dụng web bằng Spring Framework và chạy chương trình đầu tiên với Spring Framework.

– Để tạo ứng dụng Spring Framework bằng cách bạn chọn File > New Project… và bạn sẽ chọn tiếp mục Java Web > Web Application

kenhlaptrinh-cai-dat-cong-cu-moi-truong-lap-trinh-spring-framework-1

– Tiếp theo, bạn nhập các thông tin ứng dụng như tên ứng dụng (Project Name) và đường dẫn lưu ứng dụng (Project Location) sau đó nhấn Next để qua bước tiếp theo.

kenhlaptrinh-cai-dat-cong-cu-moi-truong-lap-trinh-spring-framework-2

– Tiếp đến, bạn chọn Server (có thể là Apache Tomcat các phiên bản 7 hoặc 8 hay GlassFish Server) và nhấn Next để qua bước kế tiếp.

kenhlaptrinh-cai-dat-cong-cu-moi-truong-lap-trinh-spring-framework-3

– Để xây dựng ứng dụng Spring Framework bạn sẽ tích chọn vài Spring Web MVC và Hibernate và nhấn Finish cho việc hoàn tất quá trình tạo ứng dụng.

kenhlaptrinh-cai-dat-cong-cu-moi-truong-lap-trinh-spring-framework-4

– Ứng dụng Spring sau khi tạo sẽ như mẫu bên dưới

kenhlaptrinh-cai-dat-cong-cu-moi-truong-lap-trinh-spring-framework-5

– Bạn chạy ứng dụng để xem kết quả việc tạo ứng dụng Spring Framework thành công hay không.

kenhlaptrinh-cai-dat-cong-cu-moi-truong-lap-trinh-spring-framework-6

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...