[Bài 3] Các thành phần mô-đun trong Spring Framework

Spring Framework cung cấp khá nhiều mô đun với nhiều chức năng khác nhau, và bài viết này tôi và bạn cùng nhau tìm hiểu các thành phần mô-đun trong Spring Framework.

cac-thanh-phan-mo-dun-trong-spring-framework

1. Spring Core

– Core package là phần cơ bản nhất, cung cấp những đặc tính IoC (Inversion of Control – tạm dịch khung chứa đảo ngược khống chế) và DI (Dependency Injection).

– BeanFactory cho phép bạn móc nối sự phụ thuộc giữa các đối tượng trong file cấu hình.

2. Spring Context

– Phía trên của Core package là Context package với việc cung cấp cách để có thể truy cập vào các đối tượng.

– Context package kết thừa các đặc tính từ bean packagevà thêm vào chức năng đa ngôn ngữ (I18N), truyền sự kiện, …

3. Spring AOP (Aspect Oriented Programming)

– Spring AOP module cung cấp các dịch vụ quản lý giao dịch cho các đối tượng trong bất kỳ ứng dụng nào sử dụng Spring.

4. Spring DAO

– DAO package cung cấp cho tầng JDBC.

5. Spring ORM

– ORM package cung cấp tầng tích hợp với object-relational mapping API bao gồm: JDO, Hibernate, iBatis.

– Sử dụng ORM package bạn có thể sử dụng tất cả các object-relational mapping  đó kết hợp với tất cả các đặc tính của Spring như declarative transaction management.

6. Spring Web

– Spring Web package cung cấp đặc tính của web như: chức năng file-upload, khởi tạo IoC container sử dụng trình lắng nghe serlvet và web-oriented application context.

– Ngoài ra nó còn hỗ trợ tích hợp với Struts, JSF và Webwork.

7. Spring MVC Framework

– Spring Framework là một ứng dụng mã nguồn mở phổ biến cho Java EE phát triển dễ dàng hơn. Nó bao gồm một container, một  framework  cho các thành phần quản lý, và một bộ các snap-in dịch vụ cho các giao diện người dùng web, giao dịch.

(Tác giả: Tùng Dương)

Bình luận

Loading...