Phương thức alert(), prompt(), confirm() trong JavaScript

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn các phương thức dùng để thông báo, lấy thông tin, và xác nhận từ người dùng. Sau đây là ba phương thức hỗ trợ cho vấn đề trên lần lượt là alert(), prompt(), confirm() trong JavaScript.

Bây giờ mình sẽ tìm hiểu công dụng của từng phương thức, đầu tiên phương thức alert() trong JavaScript được dùng để hiển thông báo cho người dùng. Tiếp theo phương thức prompt() trong JavaScript được dùng để lấy thông tin từ người dùng và cuối cùng là phương thức confirm() trong JavaScript được dùng để xác nhận lại ý kiến của người dùng.

1. phương thức alert() trong JavaScript

Phương thức alert() trong JavaScript được dùng để hiển thị thông báo cho người dùng, sau đây là đoạn code mô tả chi tiết phương thức alert() trong JavaScript.

Kết quả khi click vào nút  Demo alert

kenhlaptrinh-net-alert-prompt-confirm-trong-javascript-1

2. phương thức prompt() trong JavaScript

Phương thức prompt() trong JavaScript được dùng để lấy thông tin từ người dùng, đoạn code sau đây mô tả chi tiết phương thức prompt() trong JavaScript.

Kết quả khi click vào nút  Demo prompt

kenhlaptrinh-net-alert-prompt-confirm-trong-javascript-2

khi click nút  Ok hiển thị tên người dùng nhập

kenhlaptrinh-net-alert-prompt-confirm-trong-javascript-3-1024x172

3. phương thức confirm() trong JavaScript

Phương thức confirm() trong JavaScript được dùng để xác nhận lại thông tin từ người dùng, đoạn code sau đây mô tả chi tiết phương thức confirm() trong JavaScript.

Kết quả khi click vào nút  Demo confirm

kenhlaptrinh-net-alert-prompt-confirm-trong-javascript-4

Phương thức alert(), prompt(), confirm() trong JavaScript được dùng với mục đích khác nhau. Trong bài này bạn chỉ cần các bạn nhớ khi muốn hiển thị thông báo tới người dùng thì sử dụng phương thức alert() trong JavaScript, khi muốn lấy thông tin thêm từ người dùng thì sử dụng phương thức prompt() và cuối cùng là sử dụng phương thức confirm() để xác nhận thông tin từ người dùng. Bài này mình hướng dẫn các bạn sử dụng ba phương thức của JavaScript để hiển thị hộp thoại cũng đã kết thúc loạt bài JavaScript cơ bảnCác bạn nhớ đón xem loạt bài JavaScript nâng cao từ kenhlaptrinh.net nhé.

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận

Loading...